Användarvillkor

Dessa användarvillkor (”användarvillkoren”) styr användningen av Svenska Kunskapsförlaget AB:s webbplatser (”webbplatserna”) och andra elektroniska webbtjänster (”webbkanaler/webbappar”), (sammantaget ”tjänsterna”).

Användarvillkoren utgör ett bindande avtal för tjänsterna mellan dig och Svenska Kunskapsförlaget AB.

Omfattning av tjänsterna och godkännande av villkor

Läs igenom dessa användarvillkor noga. Genom att registrera dig som användare och använda webbkanaler/webbappar, eller på annat sätt använda tjänsterna, bekräftar du att du har läst, förstått och accepterat dessa användarvillkor.

Dina användarskyldigheter

Syftet med tjänsterna är att erbjuda er ett kostnadsfritt utbildningsmaterial och utveckla vår verksamhet genom att tillhandahålla webbkanaler/webbappar till dig tillsammans med tillhörande funktioner. Under tiden för att ni använder tjänsterna kan webbkanaler/webbappar innehålla eventuella inloggningskoder och lösenord, dessa måste i detta fall hållas hemliga och får inte avslöjas för andra. Du måste eventuellt även regelbundet ändra din inloggningskod och ditt lösenord och informera Svenska Kunskapsförlaget AB utan dröjsmål om du upptäcker eller misstänker att någon annan har kommit över ditt lösenord.

Genom att godkänna dessa användarvillkor accepterar du att ta hela ansvaret för alla åtgärder som vidtas med ditt användarkonto och webbkanaler/webbappar som du har installerat eller använder. Användning av tjänsterna eller tillhörande funktioner kan också kräva separat registrering eller andra åtgärder.

Svenska Kunskapsförlaget AB har dessutom rätt att inte erbjuda dig tjänsterna eller några av deras funktioner.

Immateriella rättigheter

Tjänsterna och deras innehåll utgör immateriella rättigheter och konfidentiell information som tillhör Svenska Kunskapsförlaget AB dess koncernföretag och möjligen även tredje part. Obehörig kopiering och delning av tjänsterna och deras innehåll är förbjuden, om det inte specifikt beviljas i dessa användarvillkor.

Utan förgående skriftligt tillstånd från Svenska Kunskapsförlaget AB har du inte rätt att:

Du godkänner att inte kopiera något material eller andra data på webbplatsen. Du får ladda ned en kopia av materialet på webbplatsen till en dator för personlig och icke-kommersiell användning, om inte Svenska Kunskapsförlaget AB har lämnat ett separat skriftligt tillstånd för annan användning.

Ansvarsbegränsning

I maximal utsträckning som är tillåten enligt lag tillhandahålls informationen på webbplatsen ”i befintligt skick” utan uttryckliga eller underförstådda garantier av något slag, inklusive garantier om säljbarhet, att informationen inte överträder immateriella rättigheter eller lämplighet för ett visst ändamål. Om webbplatsen länkar till en sida som tillhör en tredje part tillhandahålls sådana länkar endast för att ge användarna en smidig upplevelse, och Svenska Kunskapsförlaget AB har inget ansvar för innehållet eller för att informationen på en sådan webbsida är korrekt.

I maximal utsträckning som är tillåten enligt lag ska Svenska Kunskapsförlaget AB under inga omständigheter vara ansvarig för några skador över huvud taget inklusive, utan begränsning, indirekta skador, följdskador eller särskilda skador, till exempel förlorad inkomst, förlorad vinst, avbrott i verksamheten eller förlust av data, som uppstår genom användning av eller utebliven möjlighet att använda informationen på webbplatsen. Svenska Kunskapsförlaget AB tar inget ansvar för några indirekta kostnader, skador eller förluster (inklusive täckningsköp) som uppstår genom användning av eller utebliven möjlighet att använda tjänsterna. Dessutom är Svenska Kunskapsförlaget AB inte ansvarig för skador som uppstår på grund av Force Majeure eller någon annan motsvarande oförutsägbar händelse som hindrar Svenska Kunskapsförlaget AB:s aktiviteter.

Svenska Kunskapsförlaget AB kan inte garantera att tjänsterna finns tillgängliga utan avbrott när du behöver dem, och är inte ansvarig för förlust av data eller möjliga skador som beror på störningar av tjänsten. Tjänsterna och de data du har sparat i tjänsterna kan bli otillgängliga till vidare meddelande på grund av till exempel avbrott för serverunderhåll, eller så kan data och annat material förstöras eller förloras permanent av oväntade anledningar. Svenska Kunskapsförlaget AB strävar efter att meddela dig i förväg och i den omfattning det är möjligt om störningar i tjänsten.

Svenska Kunskapsförlaget AB har rätt att stänga tjänsterna eller förhindra användning av tjänsterna eller delar av dem samt att inte genomföra ett köp eller en annan åtgärd du vidtagit genom tjänsten av framför allt följande orsaker:

Du är dessutom fullt ansvarig för alla data som du rapporterar eller skickar till tjänsterna. Svenska Kunskapsförlaget AB har rätt att publicera och på annat sätt använda data som du anger för Svenska Kunskapsförlaget AB genom tjänsterna. Svenska Kunskapsförlaget AB förbehåller sig också rätten att radera sådana data när som helst. Tjänsterna kan också innehålla länkar till webbplatser för tredje part. Genom att aktivera sådana länkar lämnar du de tjänster som levereras av Svenska Kunskapsförlaget AB. Svenska Kunskapsförlaget AB är inte på något sätt ansvarig för funktionerna på sådana webbplatser, behandling av data som samlas in på dessa webbplatser, att informationen på dessa webbplatser är korrekt eller användningen av sådana webbplatser.

Svenska Kunskapsförlaget AB övervakar inte typen av innehåll eller innehållet på sådana webbplatser. Dessutom rekommenderar Svenska Kunskapsförlaget AB inte webbplatserna, informationen på dem eller produkter eller tjänster för någon tredje part.

Vi rekommenderar att du läser användarvillkoren och integritetspolicyerna för webbplatserna noga.

Övrigt

Svenska Kunskapsförlaget AB kan när som helst utan föregående meddelande eller kompensation göra ändringar av tjänsten.

Svenska Kunskapsförlaget AB kan också upphöra att tillhandahålla tjänsterna när som helst och radera de data som finns i tjänsterna och som har samlats in och behandlats via dem utan föregående meddelande.

Svenska Kunskapsförlaget AB kan när som helst enligt eget gottfinnande ändra eller komplettera dessa användarvillkor genom att meddela dig om förändringarna i tjänsterna eller kontakta dig på annat sätt. Ändringarna börjar gälla när ändringen har meddelats på tjänsterna eller när ett meddelande som levereras på annat sätt har skickats.

Genom att fortsätta använda tjänsterna efter ett sådant meddelande godkänner du de ändrade användarvillkoren. Om du inte vill godkänna villkoren kan du tyvärr inte fortsätta använda våra tjänster efter ändringen.

Svenska Kunskapsförlaget AB har rätt att fritt överföra avtalet som utgör dessa användarvillkor till en tredje part genom att meddela dig om detta i tjänsterna eller genom att kontakta dig på annat sätt.

Om en eller flera bestämmelser i användarvillkoret befinns vara ogiltiga, olagliga eller omöjliga att genomdriva, ska övriga bestämmelser fortsätta att tolkas i enlighet med tillämpliga lagar så noga som möjligt och på ett sätt som motsvarar det ursprungliga syftet med dessa bestämmelser. I alla andra avseenden ska dessa villkor fortsätta att gälla fullt ut. Om Svenska Kunskapsförlaget AB inte åberopar några rättigheter i enlighet med dessa användarvillkor eller avsäger sig rätten att åberopa en rättighet baserat på dessa villkor, begränsar detta inte Svenska Kunskapsförlaget AB:s rätt att senare åberopa dessa eller andra rättigheter i enlighet med detta användaravtal.

Ytterligare information

Om du har några frågor som rör tjänsterna eller dessa användarvillkor kan du kontakta oss via e-post på info@nmboken.se.

Meddelanden rörande det avtal som utgörs av dessa användarvillkor ska skickas utan dröjsmål till info@nmboken.se.

Se även vår sekretesspolicy här och besök vår övriga webbplats på nmboken.se .